Archives NMSV

 • "August 2017" Shri Krishnajanmasthami Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Maa Bhuvneshwari Sadhana
  • Anant Chaturdashi - Shri Vishnu Sadhana
  • Vastu Devta Sadhana
  • Sardiya Navratri - Durga Pujan
  • Tikshna Trishakti Prayog
  • Satrahiya Yantra
  • Shradhh Vidhan
  • Navratri - Defeat All Enemies Durga Sadhana (Eng.)

  Ayurveda

  • Mung bean (Moong)

  Yog

  • Paschimottanasana Asana

  Upanyasika

  • Sabad Gaho Re Avadhu Sabad Gaho

  Janmasthami

  • Shri Krishna Pujan vidhan

  Special

  • Radhaa - Krishna's Charan Sign
  • Karma Yogi
  • Sachhi Bhakti