Archives NMSV

 • “April 2017” Sadguru Janmdivas Special

  SadGurudev

  • SadGurudev

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Shriyantra Sadhana
  • Bagalamukhi Sadhana
  • Shani Sadhana
  • Narsingha Sadhana
  • Divya Shravan Sadhana
  • Pushpa Kinnari Sadhana
  • Rahu Sadhana
  • Hanumnat Panch Ratna Stotra
  • King Among Mantras (Eng..)
  • Karn Pishachini Sadhana (Eng..)

  Ayurveda

  • Giloy

  Yog

  • Paschimotaan Aashan

  Special

  • Guru Tatva...
  • Guru Sharanam...
  • Nahi Milega...
  • Prem Hahisaab...