Pitrudosh Nivarak Sapodhaar Siddhi Sadhana Camp, Pimpri-Chinchwad, Pune

 • 17 December 2017

  Pitrudosh Nivarak Sapodhaar Siddhi Sadhana Camp, Pimpri-Chinchwad, Pune

  Dewakinanadan Mangal Karyalay, Raghunadan Karyalay Rojari, Nibalkar Nagar, Tathvade, Dange Chowk, Pimpri Chinchwad City, Pune

  Organisers

  • Anil Supekar - 97673 95044
  • Harishchandra Kadam - 99226 40064
  • Dattatreay Kavishkar - 99214 07825
  • Balasaheb Baalvadkar - 97629 64344
  • Santosh Supekar - 99213 32747
  • Prashant Dafade, Ashok Bhagwat, Ravi Lugade & Others...