Login | Register |

108 Divine Names

Ashtottarshat Naamaani

Sadgurudev is the most powerful deity with numerous divine forms. A disciple who chants these Mantras pertaining to 108 names of Sadgurudev surely gets the blessings of the revered Master.

108 Divine Names

 • Om Naaraaynnaay Namah
 • Om Aatma Swaroopaay Namah
 • Om Trikaal Gyaan Sampannaay Namah
 • Om Dashmahaavidyaa Siddhidaay Namah
 • Om Bhagwati Priyaay Namah
 • Om Vigyaan Deepaankuraay Namah
 • Om Prem Swaroopaay Namah
 • Om Tan Man Ranjanaay Namah
 • Om Bhav Bhaya Bhanjanaay Namah
 • Om Asur Nikhandanaay Namah
 • Om Divya Hastaay Namah
 • Om Goodd Swaroopaay Namah
 • Om Soumya Swaroopaay Namah
 • Om Goodd Charitraay Namah
 • Om Daani Charitraay Namah
 • Om Sarva Sampatkaraay Namah
 • Om Jaagriti Rachanaa Sikta Pradaay Namah
 • Om Ved Prayaay Namah
 • Om Karunnaa Karaay Namah
 • Om Pratyaksh Maheshwaraay Namah
 • Om Sachidaanand Shreshtth Shishyaay Namah
 • Om Siddhashram Prateekaay Namah
 • Om Keilaashaachal Kandaraalayakaraay Namah
 • Om Moksh Dwaar Kapaat Paat Na Karaay Namah
 • Om Sarvaanand Karaay Namah
 • Om Bhaktaabheesht Pradaay Namah
 • Om Kripaavalambanaay Namah
 • Om Kalp Tarave Namah
 • Om Koti Koti Swaroopaay Namah
 • Om Mahaa Abhyankaraay Namah
 • Om Saakshaanmokshkaraay Namah
 • Om Rakshaa Kandkaraay Namah
 • Om Niraamayaay Namah
 • Om Gyaan Veiraagya Siddhayarthaay Namah
 • Om Somaavrit Sodaraay Namah
 • Om Dayaanupavano Dravinnaambu Dharaay Namah
 • Om Pushkar Visht Karaay Namah
 • Om Trivisht Sulabh Labhaay Namah
 • Om Samast Jagataam Mahaneeya Moortaye Namah
 • Om Aashaa Poorakaay Namah
 • Om Sachid Sukhdhaamne Namah
 • Om Purann Purushaay Namah
 • Om Naanaa Kreedaakaraay Namah
 • Om Chidanand Nirvikaaraay Namah
 • Om Gunnaateetaay Namah
 • Om Trikaal Darshanaay Namah
 • Om Sarva Vighna Haraay Namah
 • Om Naanaadeitya Nihantaay Namah
 • Om Naanaa Roop Dharaay Namah
 • Om Sarvashakti Mayaay Namah
 • Om Sarva Roop Dharam Vibhuvaay Namah
 • Om Sarva Vidyaa Pravaktaay Namah
 • Om Nitya Bhaktaanand Karaay Namah
 • Om Satya Gyaan Roopaay Namah
 • Om Anek Koti Brahmaand Naayakaay Namah
 • Om Sarva-vashamkaraay Namah
 • Om Aadhi-vyaadhi Haraay Namah
 • Om Bhukti Mukti Pradaay Namah
 • Om Sarva Siddhi Karaay Namah
 • Om Sarva Soukhya Pradaayine Namah
 • Om Dushtaarisht Vinaashaay Namah
 • Om Chidaanand Swaroopaay Namah
 • Om Prapann Janapaalanaay Namah
 • Om Indu Sheetalaay Namah
 • Om Vibhootaye Namah
 • Om Surabhaye Namah
 • Om Vaangmathaay Namah
 • Om Shraddhaayei Namah
 • Om Aadityei Namah
 • Om Dityei Namah
 • Om Deepaayei Namah
 • Om Anugrah Roopaay Namah
 • Om Ashokaay Namah
 • Om Amritaay Namah
 • Om Dharmanilayaay Namah
 • Om Maheshwaraay Namah
 • Om Bhakt Vatsalaay Namah
 • Om Kapaaline Namah
 • Om Shaashwataay Namah
 • Om Ajeyaay Namah
 • Om Divyaay Namah
 • Om Kripaanidhaanaay Namah
 • Om Avyaktaay Namah
 • Om Jeev-tatva Bodhakaay Namah
 • Om Sahastraakshaya Namah
 • Om Anantaay Namah
 • Om Shishyavan Sinchitaay Namah
 • Om Anugrahaay Namah
 • Om Nikhileshwaraanandaay Namah
 • Om Grishasth Roopaay Namah
 • Om Anaath Naathaay Namah
 • Om Chitt Haraay Namah
 • Om Durlabh Guruve Namah
 • Om Sukshma Roopaay Namah
 • Om Kaalaateetaay Namah
 • Om Soumyaambar Dharaay Namah
 • Om Nirliptaay Namah
 • Om Akhandaa Ni Sahastraar Jaagrit Karaay Namah
 • Om Kundalini Sahastraar Jaagritaay Namah
 • Om Yogmaya Swaroopaay Namah
 • Om Tapomayaay Namah
 • Om Marg Darshakaay Namah
 • Om Mantra Tantra Yantra Siddhi Karaay Namah
 • Om Oordhvamukhee Jeevaanand-karaay Namah
 • Om Patitoddhaaraay Namah
 • Om Bhaktvatsal Bholaa Shankaraay Namah
 • Om Naaraayan Dutt Tejaswinam Namah