Archives NMSV

 • “December 2014” of SAUNDARYA AAKARSHAN SPECIAL

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein
  • Ek Drishti Mein...

  Special

  • Guru Meri Aastha
  • Swar Vigyan...
  • Vairagya & Atma....

  Sadhana

  • Lakshmi Vinayak Sadhana
  • Makar Sankranti - Surya Sadhana
  • Prann-Toshini Anushthaan
  • Saraswati Sadhana
  • Shaakambhari Jayanti - Aakasmik Dhan Prapti
  • Sammohan & Saundarya Sadhana
  • Panchaguli Kalp
  • Shukra Sadhana
  • Trilochana Aakarshan Prayog
  • Saundarya Sadhana - Beauty through Mantra(English)

  Poojan

  • Jyotish & Vyavsaaya

  Ayurveda

  • Saundarya Vriddhi…
  • Amrood

  Navvarsh Uphaar Diksha

  • Purna Kayakalp Yukta Paashupataastraya Diksha

  Yog

  • Bhujangaasana