Archives NMSV

 • “August 2015” of Radha Madhav Sadhana Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Iasht Lakshmi Sadhana
  • Ganpati Sadhana
  • Gopal Sundari Prayog
  • Purn Pourush Sadhana
  • Shrikrshna Poojan
  • Bhuvneshwari Sadhana Rahashya
  • Radha Mahavidhya Sadhana
  • Shraadh Divas - Pitreshwar Mukti Sadhana
  • Aadhyaakali Anusthaan
  • Mahakali Jayanti - Mahakali Sadhana - (English)
  • Guiding Torch for Disciples - (English)

  Ayurveda

  • Phodina ( Peppermint, Mint )

  Yog

  • Paschimotanasan

  Jyotis

  • Bharatya Astrology Vigyan

  Special

  • Appa Dipo Bhava
  • Nayano Mein Darshan ki...
  • Saundarya aur Gulab
 • “July 2015” of Guru Purnima Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Special Lakshmipradata Prayog
  • Guru Hridayasth Vashikaran Sadhana
  • Bhagyoday Sadhana
  • Gayatri Jayanti - Bramhopasna Siddhi
  • Shravan Maas - Mahamrityunjaya Sadhana
  • Shravan Maas - Rudra Sadhana
  • Shravan Maas - pashupatastra Sadhana
  • Shravan Maas - Rasheshwar Sadhana
  • Santaan Prapti Sadhana
  • Raksha Bandhan Prayog
  • Halt Hakik ke Prayog
  • Power and Position - (English)
  • Obstacles for a Sadhak - (English)

  Ayurveda

  • Bell (Aegle Marmelos, Bilva)

  Yog

  • Swasthay Sutra, Dhyaan

  Guru Purnima

  • Mere Manas ke Raaj Hans

  Special

  • Nikhil Panchratna Stavan
  • Shiv Tatva
  • Maan Maila Aur Taan....
 • “June 2015” of Purushottam Maas Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Main....
  • Ek Drishti Main...

  Sadhana

  • Jain Tantra's Padmavati Sadhana
  • Shree Vishnu Sadhana
  • Lakshmi Sadhana - Moti shankh
  • Dharmraj Shiddhi Prayog
  • jagannath Sadhana
  • Yash Pratistha - Putra Prapti Sadhana
  • Sukracharya Pranit - Helatva Sadhana
  • Stambhan Prayog
  • Koumaari Tantra Sadhana - (English)
  • Chakreshwari Sadhana - Boost Your Finances - (English)
  • Kriyamaan Vijay Sadhana - Victory Ensured - (English)

  Ayurveda

  • Chaach (Chaas)

  Yog

  • Nadi Sodhan Pranayaam

  Stotra

  • Stotra

  Jagdishwar Stotra

  • Mantra Sadhana
  • Sadhak Ke vighna
  • Aapka Swasthay
  • Soundarya Prashadhan

  Diksha

  • Garbhastha Balak Chetna Diksha
 • “May 2015” of Rom Coop Chaitanya Sadhana Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Jodhpur Main....
  • Ek Drishti Main...

  Sadhana

  • Purshotam Maas- Shri Vishnu Lakshmi Sadhana
  • Narayan Kalp Sadhana
  • Dharna Shakti Increase Prayog
  • Siddhashram Jayanti - Agya Chakra Jagran Sadhana
  • Rom Coop Chaitanya Sadhana
  • Siddhashram Ghutika Prayog
  • Kuldevta - Kuldevi Sadhana
  • Shri Ghantakarna Prayog
  • Purvajanma Paap Shaman - Fetkaarini Sadhana
  • Activate your Sixth Sense - (English)
  • Key to Intelligence - (English)
  • Kuber Yantra Sadhana - (English)
  • Fulfill All Wishes - (English)

  Ayurveda

  • Jal (Water)

  Yog

  • Yogashan he Kyun?

  Stotra

  • Lakshmi Kavach

  Jyotish

  • Hastrekha

  Special

  • Dhyan ki Shakti
  • Purshotam Maas - Best Kalp
  • Aahaar Vihaar
  • Siddhashram Jayanti - Tahmn Hanshan ka Dera
  • Concentration of Mind
 • “April 2015” of Nikhil Jayanti-Shakti Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Shri Yantra Sthapan Prayog
  • Gurvshtakam
  • Chhinnamasta Sadhana
  • Shani Sadhana
  • Mansik Tanav se mukti Pragya Sidhi Sadhana
  • Tivra Prabhav Yukt- Bhairav Sadhanas
  • Siddheshwari Sadhana
  • Rambha Apsara Sadhana
  • Nrushinha Jayanti- Kaalratri Maha Anusthaan
  • Man of this age (English)
  • Amazin Mantras (English)

  Ayurveda

  • Aahaar Vihaar

  Yog

  • Netraashan

  Jyotish

  • Hastrekha

  Diksha

  • Shree Vidhya Diksha

  Special

  • Aapka Prem....
  • Tvadiyam Vastu Nikhilam Sadhak
  • Positive Thinking