Archives NMSV

 • "June 2017" Sravan Mass Sadhana Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...
 • "May 2017" Divyatva Prapti Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Lakshmi Ka Adbhut Tantra
  • Sankat Nashak
  • - Dhumavati Sadhana
  • Sabda Shakti : Bramha Shakti
  • Kaalratri Anusthan
  • Siddhashram Guru Gutika
  • Siddhatma Awahan Sadhana
  • Tikshna Divyatva Prayog
  • Rom Koop Cheitanya (Eng.)
  • Sadhana of the Sun

  Ayurveda

  • Karela (Bitter Gourd)

  Yog

  • Sarvangaashan

  Upanyashika

  • Manah: Prasute Vishyaan...

  Special

  • Tantra mein...
  • - Panchmakar Rahashya
  • Jo Likhe Vidhata...
  • Jivan Marg
 • “April 2017” Sadguru Janmdivas Special

  SadGurudev

  • SadGurudev

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Shriyantra Sadhana
  • Bagalamukhi Sadhana
  • Shani Sadhana
  • Narsingha Sadhana
  • Divya Shravan Sadhana
  • Pushpa Kinnari Sadhana
  • Rahu Sadhana
  • Hanumnat Panch Ratna Stotra
  • King Among Mantras (Eng..)
  • Karn Pishachini Sadhana (Eng..)

  Ayurveda

  • Giloy

  Yog

  • Paschimotaan Aashan

  Special

  • Guru Tatva...
  • Guru Sharanam...
  • Nahi Milega...
  • Prem Hahisaab...
 • “March 2017” Anang Sadhana Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Ashta Lakshmi Sadhana
  • Anang Sadhana
  • Akshay Tritiya -
  • - Swarna Patra Sadhana
  • Navarna Mantra Sadhana
  • Navaratri -
  • - Siddhi Prayog
  • Ta. Tara Sadhana
  • Guru Mantra Sadhana Vidhaan
  • Hanuman Sadhana Anusthan
  • Chhinamasta Sadhana (Eng.)
  • Tara Mahavidya Sadhana (Eng.)

  Ayurveda

  • Neem (Azadirachta Indica)

  Yog

  • Padmasana

  Upanyashika

  • Gabhire Te Nabhisarasi

  Special

  • Adishakti NavDurga
  • Astitva
  • Considering the Concentration (ध्यान में एकाग्रता)
 • “February 2017” Shivratri Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Bhagyoday Sadhana
  • Bagalamukhi Kavach Prayog
  • Holi Mahakalp -
  • - Vindhyavasini Sadhana
  • - Badhanasak Varahi Sadhana
  • - Rog Nasak Sadhana
  • - Vaneshi Sadhana
  • - Sanmohan Siddhi Sadhana
  • - Fetkarini Sadhana
  • Veer Vaital Sadhana
  • Urvashi Sadhana
  • Hanuman Gutika
  • Amazing Yantras (Eng.)
  • Beauty Through..... (Eng.)

  Ayurveda

  • Mulethi

  Yog

  • Dhanurasan

  Upanyashika

  • Jay Bhagawati Devi Namo

  Special

  • Shivratri Par Ana...
  • Tantra aur Prakruti
  • Sadguru ki Mahima
  • Unaki Karuna