Archives NMSV

 • "July 2017" Guru Poornima Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Dhandayak Ganpati Prayog
  • Nataraj Shiv Sadhana
  • Radha Jayanti - Manohara Prayog
  • Mahakali Tantra Sadhana
  • Gopaniya Sadhanaye which Krishna's done from Sandipan...
  • ChandraGrahana
  • - Shatru Badha Shanti Prayog
  • - Sanmohan Vashikaran
  • - Rog Haran Prayog
  • - Aanaag Sukh Prayog
  • Yantras

  Ayurveda

  • Dahi (Curd, दही)

  Yog

  • Vajrashan

  Upanyasika

  • Rahani Rahe sau Guru

  Invitation

  • Guru Poornima, Lucknow

  Special

  • Hame Shisya nahi...
  • Prem ek sampoorna Sadhana
  • Guru Stavan
  • Guru Kripa