Archives NMSV

 • "May 2017" Divyatva Prapti Special

  SadGurudev

  • SadGurudev Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Lakshmi Ka Adbhut Tantra
  • Sankat Nashak
  • - Dhumavati Sadhana
  • Sabda Shakti : Bramha Shakti
  • Kaalratri Anusthan
  • Siddhashram Guru Gutika
  • Siddhatma Awahan Sadhana
  • Tikshna Divyatva Prayog
  • Rom Koop Cheitanya (Eng.)
  • Sadhana of the Sun

  Ayurveda

  • Karela (Bitter Gourd)

  Yog

  • Sarvangaashan

  Upanyashika

  • Manah: Prasute Vishyaan...

  Special

  • Tantra mein...
  • - Panchmakar Rahashya
  • Jo Likhe Vidhata...
  • Jivan Marg