Archives NMSV

 • “February 2017” Shivratri Special

  SadGurudev

  • SadGuru Pravachan

  Regular Feature

  • Divine Quotations
  • Guiding torch for disciples
  • Choose the golden moment
  • What your stars say
  • Amazing daily rituals
  • Is Maas Delhi Mein....
  • Ek Drishti Mein...

  Sadhana

  • Bhagyoday Sadhana
  • Bagalamukhi Kavach Prayog
  • Holi Mahakalp -
  • - Vindhyavasini Sadhana
  • - Badhanasak Varahi Sadhana
  • - Rog Nasak Sadhana
  • - Vaneshi Sadhana
  • - Sanmohan Siddhi Sadhana
  • - Fetkarini Sadhana
  • Veer Vaital Sadhana
  • Urvashi Sadhana
  • Hanuman Gutika
  • Amazing Yantras (Eng.)
  • Beauty Through..... (Eng.)

  Ayurveda

  • Mulethi

  Yog

  • Dhanurasan

  Upanyashika

  • Jay Bhagawati Devi Namo

  Special

  • Shivratri Par Ana...
  • Tantra aur Prakruti
  • Sadguru ki Mahima
  • Unaki Karuna