Makar Sankranti Sadhana Camp, Omkareshwar (M. P.)

 • 14 January 2018

  Makar Sankranti Sadhana Camp, Omkareshwar (M. P.)

  Shri Haihay Skhtriya Kalhcuri Sarvavargiya Jaiswal ( Kalal ) Samaj Trust, Kothi, Omkareshwar, Khandawa (M.P.)

  Organisers

  • Indrajit Rai - 82102 57911
  • B. C. Pawar - 98268 60921
  • Mukesh Khandelwal - 91799 83566
  • Antim Shukla - 99931 14308
  • Ravi Solanki - 97545 19639
  • Deepak Patel - 90099 30042
  • Amit Hiryani, Vinod Gaur, Mukesh Jain & Others