Shiv Swaroop Sadguru Sadhana Camp, Pokhara

 • 23 July 2017

  Shiv Swaroop Sadguru Sadhana Camp, Pokhara

  Siddhashram Shakti Kendra, Shantivan, Ramghat, Pokhara, Nepal

  Organisers

  • Ramji Aryal - 977-9841516696
  • Vindeshwari Varal - 977-9841846789
  • Megraj Dhimire - 977 - 9846258817
  • Bhojraj Sapkota - 977-9846141825
  • Bruhaspati Saapkota - 977-9846025462
  • Vishnu Sapkota, Mira ?Tulachan, Lakshmi Tajya & Many Othrrs...