Dus Mahavidhya Sadhana Camp, Kathmandu

 • 22 July 2017

  Dus Mahavidhya Sadhana Camp, Kathmandu

  Agrawal Bhawan, Kathmandu, Nepal

  Organisers

  • Nikhil Shishya Group - 9840016498, 9803805039, 9860992507
  • Vishwakarma Gorkhali - 9843027702
  • Dhruv Rajvanshi - 9860912359
  • Bishnu Naupane - 9802006187
  • Mala Naupane - 9803224048
  • Anil Aryal - 9851037109
  • Santi Sretha - 984981440
  • Govind Gargi, Narendra Shah, Mina Rai & Many Others...