Bhagwan Jagannath Sadhana Camp, Rourkela

 • 01 July 2017

  Bhagwan Jagannath Sadhana Camp, Rourkela

  Maheshwari Dharmashala Civil, Township, Rourkela

  Organisers

  • Indrajeet Rai - 8210257911, 9199409003
  • Naresh Rajghadia - 8018406882
  • Vrindavan Tanti - 8018082315
  • Goaud Singh Satyavati Druva - 9777582338
  • Basudeb Parida - 9437001098
  • Sarijkumar Pradhan, Rita Pradhan, Rajlakshmiji, Abhiram Pradhan & Others