Sani Badha Nivaran Bhagyoday Lakshmi Sadhana Camp, Pune

 • 04 June 2017

  Sani Badha Nivaran Bhagyoday Lakshmi Sadhana Camp, Pune

  Devakinandan Mangal Karyalay, Raghunandan Karyalay Rojaary, Nibalkar Nagar, Thergaon, Dange Chowk, Pimpari Chinchwad, Pune

  Organisers

  • Anil Supekar - 97673 95044
  • Harishchandra Kadam - 99226 40064
  • Dattatreay Kavishkar - 99214 07825
  • Balasaheb Baalvadkar - 97629 64344
  • Santosh Supekar - 99213 32747
  • Prashant Dafade, Ashok Bhagwat, Ravi Lugade & Others...